Alternu

Corporaties


De groep ouderen groeit. Ze zullen langer thuis blijven wonen ook als de zorgbehoefte toeneemt. Deze groei en toenemende zorgbehoefte leiden tot een gewijzigde woonvraag.

Corporaties zullen zich moeten beraden op deze veranderende vraag. Is uw huidige voorraad geschikt voor deze voorraad? Welke rol ziet u voor uw corporatie weggelegd.