Alternu

corporaties

Transformatie van de woningvoorraad

Een toenemend aantal ouderen en mensen met functiebeperkingen wil en moet langer zelfstandig wonen. Nu al overstijgt de behoefte het aanbod in de woningvoorraad van uw corporatie. In hoeverre bent u hierop voorbereid?

gemeenten

Welke rol wilt u vervullen?

Een aanzienlijk deel van uw inwoners woont nu in een woning die vanwege hun mobiliteitsbeperkingen niet meer geschikt is. U wilt als gemeente ouderen en mensen met functiebeperkingen in staat stellen zo lang mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Weet u wat u te wachten staat?

Download_button
Download_button
Zorgaanbieders

All-inclusive concept

Uw huidige verzorgingshuis kan het nieuwe thuis voor ouderen worden nu de bewoners met voorheen de indicatie ZZP 1 tot en met 3 niet meer intramuraal bij u kunnen komen wonen. Met wellicht een nieuw concept van zelfstandig wonen met diensten kunt u deze mensen toch van dienst zijn.

Investeerders

Menukaart wonen

Huisvesting voor senioren is een groeimarkt en een kans voor investeerders en projectontwikkelaars. U als investeerder kunt uw bijdrage leveren aan deze maatschappelijke opgave en daarbij een aantrekkelijk rendement op uw investering realiseren.

Download_button
Download_button