Alternu

Gemeenten


De gemeenten krijgen vanuit de herziening Woningwet en de veranderingen in de AWBZ uitgebreidere taken toebedeeld. Samen met de nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de WMO 2015 krijgen gemeentelijke bestuurders meer invloed op de huisvesting en zorg van hun inwoners. Hoe geschikt is uw woningvoorraad? Wat is er nodig en wat is beschikbaar? Wat kunt u als gemeente doen om woningaanpassingen te bevorderen?

Graag ondersteunen we u om de consequenties voor de huisvesting van ouderen en mensen met functiebeperkingen in beeld te krijgen. Wij zijn graag uw partner om samen met uw stakeholders, corporaties, zorgaanbieders en de ouderen zelf, helder te krijgen wat in uw gemeente nodig is. Nodig om uw inwoners mee voor te bereiden op deze nieuwe toekomst. Het is gewenst om uw inwoners voor te lichten over hun nieuwe mogelijkheden en wat u als gemeente voor hen gaat betekenen. We kunnen u hierbij ondersteunen. Om met u te werken aan een gemeente waar mensen plezierig oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving.