Alternu

Investeerder

Het verzorgingshuis bestaat straks niet meer. Een groeiende groep ouderen kan door beperkingen niet meer oud worden in eigen huis. Ouderen zijn daarom op zoek naar een aangename en veilige woningomgeving. Een gezellige plek in de eigen buurt, waar ze zo zelfstandig mogelijk wonen, mensen ontmoeten, diensten geleverd krijgen en wanneer nodig zorg ontvangen. Locaties in een dorpskern of stadsbuurt hebben de potentie om in deze groeiende behoefte van ouderen te voorzien. Het is vaak een prachtige kans om leegstaand vastgoed te transformeren naar die prettige en veilige leefomgeving. De initiatieven voor deze doelgroep opent deuren bij gemeenten die anders gesloten blijven. Het realiseren van huisvesting voor senioren kan daarom voor u als investeerder interessant en kansrijk zijn. Alternu schetst uw mogelijkheden en nodigt u uit om in gesprek te gaan.