Alternu

U en Alternu


In het speelveld rondom het scheiden van wonen en zorg zal iedere speler bepalen met welke nieuwe rol ze te maken krijgen. Welke verandering is voor u aan de orde ? Mede op basis van deze verandering dient bepaald te worden welke mogelijkheden er zijn en welke de meest optimale keuze is.

Als laatste dienen de wijzigingen geimplementeerd te worden. In al deze trajecten kan Alternu u uitstekend terzijde staan.