Alternu

Uw vastgoed


Wij leveren u de bouwstenen om gefundeerd scenariokeuzes te maken. Voor één locatie of op portefeuilleniveau. U kunt verzekerd zijn van een toekomstbestendige vastgoedexploitatie. Wij maken voor en met uw organisatie een transitieplan en begeleiden de implementatie tot en met de oplevering en evaluatie.

Uw bewoner


Er voor zorgen dat uw bewoner tijdens de transitieperiode ook een tevreden klant blijft is van groot belang. Planmatig communiceren met bewoners en familie kan veel onbegrip voorkomen en tijd besparen. Van de eerste informatieronde tot en met de verhuizing en evaluatie. Wij staan u graag terzijde.

Uw medewerker


Uw medewerkers hebben een schat aan informatie over wat er in uw gebouwen goed gaat of beter kan in relatie tot zorg krijgen en zorg geven. Kennis die vaak onbenut blijft. Wij halen deze naar boven en nemen de medewerkers mee in de plannen. Een geïnformeerde en betrokken medewerker blijft een gemotiveerde medewerker. Dat brengt rust.